Firkantskydning

Resultater 3. november 2018 i Frejlev-Vantore

Resultater 3. november 2018 i Frejlev-Vantore

børne hold

1 Frejlev-Vantore Skytteforening 23-007

123654

124725

133803

136054

Total

Freya Kristensen

Lukas Kristensen

Annika Løje

Melanie Frølich Hansen

BK1

BK2

BK2

BK2

199/09

198/08

199/08

194/07

197/04

198/12

196/08

197/12

396/13

396/20

395/16

391/19

1578/68

2

Øster Ulslev

130641

124622

120225

124623

Total

Skytteforening 23-016

Agnethe Ringsing

Jeppe Jensen

Oscar P. Kristensen

Johan Ringsing

BK1

BK1

BK1

BK2

197/10

197/05

199/07

197/07

199/09

197/05

196/05

194/06

396/19

394/10

395/12

391/13

1576/54

 

3 Ravnsborg Skytteforening 23-008

133776

128935

131139

125344

Total

Mikkel Henriksen

Christian Heising

Julie Pedersen

Rasmus Nielsen-Borup

BK1

BK2

BK2

BK2

200/11

197/11

194/06

195/03

200/09

195/09

197/03

192/07

400/20

392/20

391/09

387/10

1570/59

mix

1 Ravnsborg Skytteforening 23-008

120122

111680

124027

124029

127837

53644

Total

Melika Andersen

Emil M. Jørgensen

Mads H. Larsen

Kenni Høj

Brian H. Larsen

Miriam K. Nielsen

J1

J1

J2

J1

VÅ2

VÅ1

199/10

199/10

198/06

195/05

196/03

196/02

1183/36

 

2 Frejlev-Vantore Skytteforening 23-007

127385

102283

54053

102290

54024

Diana Mortensen

Isabel Boesen

Sonny Strange

Kim Boesen

Conni Janosz

J2

J2

VÅ2

VÅ2

VÅ3

199/09

192/02

195/04

192/05

190/03

54015

Total

Kasper Kristensen

VÅ2

191/04

1159/27

 

 

3 Errindlev Skytteforening 14-013

120220

136136

53399

136061

120219

131711

Total

Andreas Christiansen

Klaus Østergaard

Lene Henningsen

Michael Wreidt Larsen

Bendt Hansen

Niklas Gram-Hansen

J2

VÅ3

VÅ3

VÅ3

SE3

J2

190/05

192/02

191/01

186/04

187/04

184/04

1130/20

stiling

1 Ravnsborg Skytteforening 23-008

53860

53807

Total

Birgitte Nielsen

Henrik Leon Hansen

VS2

VS3

189/04

183/01

183/01

173/00

372/05

356/01

728/06

2

Frejlev-Vantore Skytteforening 23-007

54013 Kent Boesen

115056 Mikkel Nielsen

Total

VS3

VS3

179/00

176/00

181/00

178/01

360/00

354/01

714/01

1

2

3

4

5

133776

130641

123654

120225

124622

Mikkel Henriksen

Agnethe Ringsing

Freya Kristensen

Oscar P. Kristensen

Jeppe Jensen

Ravnsborg Skytteforening 23-

Øster Ulslev Skytteforening

Frejlev-Vantore

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

200/11

197/10

199/09

199/07

197/05

200/09

199/09

197/04

196/05

197/05

400/20

396/19

396/13

395/12

394/10

 

Individuelle resultater: Riffel, 15m - Mesterskab BK1

 

Riffel, 15m - Mesterskab BK2

1

2

3

4

5

6

124725

133803

128935

136054

131139

124623

Lukas Kristensen

Annika Løje

Christian Heising

Melanie Frølich Hansen

Julie Pedersen

Johan Ringsing

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Øster Ulslev Skytteforening

198/08

199/08

197/11

194/07

194/06

197/07

198/12

196/08

195/09

197/12

197/03

194/06

396/20

395/16

392/20

391/19

391/09

391/13

7

8

9

10

117249

123652

125344

117248

Rasmus Clausen

Anna Hansen

Rasmus Nielsen-Borup

Mille Boesen

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

194/07

196/06

195/03

191/02

196/05

194/01

192/07

190/03

390/12

390/07

387/10

381/05

 

Riffel, 15m - Mesterskab BK3

1

2

3

4

5

6

130638

130640

130636

130637

128874

130639

Gustav L. Hansen

Christian Friis

Oliver Romme

Emil Hansen

Nanna H. Klausen

Theodor Brædder

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Frejlev-Vantore

Øster Ulslev Skytteforening

191/05

196/04

190/05

189/02

189/03

183/02

193/04

187/01

191/03

190/03

181/01

184/02

384/09

383/05

381/08

379/05

370/04

367/04

 

Riffel, 15m - Mesterskab BK4

1

2

3

134450

136025

136024

Anton Vang-Olsen

Victor Hansen

Tobias Jensen

Ravnsborg Skytteforening 23-

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

193/06

192/05

189/01

189/03

189/04

185/03

382/09

381/09

374/04

 

Riffel, 15m - Mesterskab J1

1

2

3

120122

111680

124029

Melika Andersen

Emil M. Jørgensen

Kenni Høj

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

199/10

199/10

195/05

200/11

199/07

197/10

399/21

398/17

392/15

 

Riffel, 15m - Mesterskab J2

1

2

3

4

5

6

124027

127385

102283

128562

120220

131711

Mads H. Larsen

Diana Mortensen

Isabel Boesen

Mikkel Johansen

Andreas Christiansen

Niklas Gram-Hansen

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

198/06

199/09

192/02

190/03

190/05

184/04

196/06

192/07

193/06

192/04

191/03

178/00

394/12

391/16

385/08

382/07

381/08

362/04

 

Riffel, 15m - Mesterskab VS2

1 53860 Birgitte Nielsen Ravnsborg Skytteforening 23- 189/04 183/01 372/05

 

Riffel, 15m - Mesterskab VS3

1

2

3

54013

53807

115056

Kent Boesen

Henrik Leon Hansen

Mikkel Nielsen

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

179/00

183/01

176/00

181/00

173/00

178/01

360/00

356/01

354/01

 

Riffel, 15m - Mesterskab VÅ1

1 53644 Miriam K. Nielsen Ravnsborg Skytteforening 23- 196/02 198/08 394/10

 

Riffel, 15m - Mesterskab VÅ2

1 127837 Brian H. Larsen Ravnsborg Skytteforening 23- 196/03 196/05 392/08

 

 

2

3

4

5

6

7

54053

90322

54015

102290

122286

130853

Sonny Strange

Allan Frost

Kasper Kristensen

Kim Boesen

Henrik Mikkelsen

Karina Andersson

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

195/04

192/05

191/04

192/05

186/02

179/01

193/01

195/06

194/02

186/02

189/03

191/03

388/05

387/11

385/06

378/07

375/05

370/04

 

Riffel, 15m - Mesterskab VÅ3

1

2

3

4

5

6

136136

54024

53399

136061

53433

123651

Klaus Østergaard

Conni Janosz

Lene Henningsen

Michael Wreidt Larsen

Henrik Pedersen

Mathias Andersson

Errindlev Skytteforening 14-

Frejlev-Vantore

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

Frejlev-Vantore

192/02

190/03

191/01

186/04

181/00

170/00

190/02

188/01

186/03

181/00

183/03

178/00

382/04

378/04

377/04

367/04

364/03

348/00

 

Riffel, 15m - Mesterskab SE2

1 53583 Lisa Jørgensen Ravnsborg Skytteforening 23- 192/05 192/06 384/11

 

Riffel, 15m - Mesterskab SE3

1

2

3

120219

53249

80135

Bendt Hansen

Bruno Larsen

Gitte Bach Larsen

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

187/04

184/02

186/01

189/03

186/01

181/01

376/07

370/03

367/02

 

Riffel, 15m - Klasse BK1

1

2

3

4

5

133776

123654

120225

130641

124622

Mikkel Henriksen

Freya Kristensen

Oscar P. Kristensen

Agnethe Ringsing

Jeppe Jensen

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

200/11

199/09

199/07

197/10

197/05

 

Riffel, 15m - Klasse BK2

1

2

3

4

5

6

7

7

9

10

133803

124725

128935

124623

123652

125344

136054

117249

131139

117248

Annika Løje

Lukas Kristensen

Christian Heising

Johan Ringsing

Anna Hansen

Rasmus Nielsen-Borup

Melanie Frølich Hansen

Rasmus Clausen

Julie Pedersen

Mille Boesen

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Øster Ulslev Skytteforening

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

199/08

198/08

197/11

197/07

196/06

195/03

194/07

194/07

194/06

191/02

 

Riffel, 15m - Klasse BK3

1 130640 Christian Friis Øster Ulslev Skytteforening 196/04

 

 

2

3

4

5

6

130638

130636

128874

130637

130639

Gustav L. Hansen

Oliver Romme

Nanna H. Klausen

Emil Hansen

Theodor Brædder

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Frejlev-Vantore

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

191/05

190/05

189/03

189/02

183/02

 

Riffel, 15m - Klasse BK4

1

2

3

134450

136025

136024

Anton Vang-Olsen

Victor Hansen

Tobias Jensen

Ravnsborg Skytteforening 23-

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

193/06

192/05

189/01

 

Riffel, 15m - Klasse J1

1

1

3

120122

111680

124029

Melika Andersen

Emil M. Jørgensen

Kenni Høj

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

199/10

199/10

195/05

 

Riffel, 15m - Klasse J2

1

2

3

4

5

6

127385

124027

102283

120220

128562

131711

Diana Mortensen

Mads H. Larsen

Isabel Boesen

Andreas Christiansen

Mikkel Johansen

Niklas Gram-Hansen

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Errindlev Skytteforening 14-

Ravnsborg Skytteforening 23-

Errindlev Skytteforening 14-

199/09

198/06

192/02

190/05

190/03

184/04

 

Riffel, 15m - Klasse VS2

1 53860 Birgitte Nielsen Ravnsborg Skytteforening 23- 189/04

 

Riffel, 15m - Klasse VS3

1

2

3

53807

54013

115056

Henrik Leon Hansen

Kent Boesen

Mikkel Nielsen

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

183/01

179/00

176/00

 

Riffel, 15m - Klasse VÅ1

1 53644 Miriam K. Nielsen Ravnsborg Skytteforening 23- 196/02

 

Riffel, 15m - Klasse VÅ2

1

2

3

3

5

6

7

127837

54053

102290

90322

54015

122286

130853

Brian H. Larsen

Sonny Strange

Kim Boesen

Allan Frost

Kasper Kristensen

Henrik Mikkelsen

Karina Andersson

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

196/03

195/04

192/05

192/05

191/04

186/02

179/01

 

Riffel, 15m - Klasse VÅ3

1

2

3

4

5

6

136136

53399

54024

136061

53433

123651

Klaus Østergaard

Lene Henningsen

Conni Janosz

Michael Wreidt Larsen

Henrik Pedersen

Mathias Andersson

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

Frejlev-Vantore

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

Frejlev-Vantore

192/02

191/01

190/03

186/04

181/00

170/00

 

Riffel, 15m - Klasse SE2

1 53583 Lisa Jørgensen Ravnsborg Skytteforening 23- 192/05

 

Riffel, 15m - Klasse SE3

1

2

3

120219

80135

53249

Bendt Hansen

Gitte Bach Larsen

Bruno Larsen

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

Errindlev Skytteforening 14-

187/04

186/01

184/02

Resultater 17. november 2018 i Øster Ulslev

Resultater 17. november 2018 i Øster Ulslev

 

 

Børnehold

1

Øster Ulslev

130641

124623

120225

124622

Total

Skytteforening

Agnethe Ringsing

Johan Ringsing

Oscar P. Kristensen

Jeppe Jensen

BK1

BK2

BK1

BK1

200/12

198/09

199/14

197/08

198/06

200/11

199/13

198/08

398/18

398/20

398/27

395/16

1589/81

 

 

2 Frejlev-Vantore Skytteforening

123654

124725

117249

136054

Total

Freya Kristensen

Lukas Kristensen

Rasmus Clausen

Melanie Frølich Hansen

BK1

BK2

BK2

BK2

198/05

199/08

196/06

199/05

200/12

198/10

198/07

195/05

398/17

397/18

394/13

394/10

1583/58

 

3 Ravnsborg Skytteforening

128935

125344

136615

134450

Total

Christian Heising

Rasmus Nielsen-Borup

Anton Volmer

Anton Vang-Olsen

BK2

BK2

BK3

BK3

198/06

198/07

195/06

191/03

197/08

193/07

192/02

193/04

395/14

391/14

387/08

384/07

1557/43

Mix hold

1 Ravnsborg Skytteforening

120122

124029

111680

124027

53644

90322

Total

Melika Andersen

Kenni Høj

Emil M. Jørgensen

Mads H. Larsen

Miriam K. Nielsen

Allan Frost

J1

J1

J1

J2

VÅ1

VÅ2

200/10

200/06

199/08

198/08

198/11

199/06

200/08

199/07

199/07

199/08

199/13

198/11

400/18

399/13

398/15

397/16

397/24

397/17

2388/103

 

2 Frejlev-Vantore Skytteforening

127385

122286

102283

54053

54015

Diana Mortensen

Henrik Mikkelsen

Isabel Boesen

Sonny Strange

Kasper Kristensen

J2

VÅ2

J2

VÅ2

VÅ2

193/05

192/05

186/01

192/03

197/08

196/06

195/03

189/02

191/03

194/05

389/11

387/08

375/03

383/06

391/13

102291

Total

Kristian Boesen

J2

185/00

183/00

368/00

2293/41

 

 

3 Errindlev Skytteforening

120220

136136

53399

120219

80135

53433

Total

Andreas Christiansen

Klaus Østergaard

Lene Henningsen

Bendt Hansen

Gitte Bach Larsen

Henrik Pedersen

J2

VÅ3

VÅ3

SE3

SE3

VÅ3

187/03

191/02

185/02

193/01

179/02

181/00

191/02

192/06

194/04

187/04

188/00

186/01

378/05

383/08

379/06

380/05

367/02

367/01

2254/27

4

Øster Ulslev

136027

136611

Total

Skytteforening

Shane Hansen

Svend Lyck

J2

SE3

189/02

187/02

187/01

193/07

376/03

380/09

756/12

US&VS

1 Ravnsborg Skytteforening

53860

53807

Total

Birgitte Nielsen

Henrik Leon Hansen

VS2

VS3

187/02

176/02

187/03

179/03

374/05

355/05

729/10

2 Øster Ulslev Skytteforening

53173 Anders Lyck VS3 183/04 184/01 367/05

Total 367/05

3 Frejlev-Vantore Skytteforening

115056 Mikkel Nielsen VS3 181/03 179/02 360/05

Total 360/05

1

2

3

4

123654

120225

130641

124622

Freya Kristensen

Oscar P. Kristensen

Agnethe Ringsing

Jeppe Jensen

Frejlev-Vantore

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

198/05

199/14

200/12

197/08

200/12

199/13

198/06

198/08

398/17

398/27

398/18

395/16

 

Individuelle resultater: Riffel, 15m - Mesterskab BK1

 

 

Riffel, 15m - Mesterskab BK2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

124623

124725

128935

117249

136054

125344

117248

123652

131139

Johan Ringsing

Lukas Kristensen

Christian Heising

Rasmus Clausen

Melanie Frølich Hansen

Rasmus Nielsen-Borup

Mille Boesen

Anna Hansen

Julie Pedersen

Øster Ulslev Skytteforening

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Ravnsborg Skytteforening 23-

198/09

199/08

198/06

196/06

199/05

198/07

193/02

194/07

187/04

200/11

198/10

197/08

198/07

195/05

193/07

195/05

193/05

195/05

398/20

397/18

395/14

394/13

394/10

391/14

388/07

387/12

382/09

 

Riffel, 15m - Mesterskab BK3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

130638

136615

134450

130636

128874

130639

130640

130637

130985

Gustav L. Hansen

Anton Volmer

Anton Vang-Olsen

Oliver Romme

Nanna H. Klausen

Theodor Brædder

Christian Friis

Emil Hansen

Nikoline N.S. Jensen

Øster Ulslev Skytteforening

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

Øster Ulslev Skytteforening

Frejlev-Vantore

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Ravnsborg Skytteforening 23-

191/03

195/06

191/03

190/06

191/01

190/02

188/02

187/03

183/01

197/04

192/02

193/04

193/04

190/01

190/02

191/04

182/03

180/00

388/07

387/08

384/07

383/10

381/02

380/04

379/06

369/06

363/01

 

Riffel, 15m - Mesterskab BK4

1

2

3

4

136025

136024

136614

131713

Victor Hansen

Tobias Jensen

Nicolas Johansen

Anders Jensen

Øster Ulslev Skytteforening

Øster Ulslev Skytteforening

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

194/06

190/02

170/01

164/01

196/06

189/02

172/00

150/00

390/12

379/04

342/01

314/01

 

Riffel, 15m - Mesterskab J1

1

2

3

4

120122

124029

111680

113898

Melika Andersen

Kenni Høj

Emil M. Jørgensen

Kevin Rej

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

Ravnsborg Skytteforening 23-

200/10

200/06

199/08

194/01

200/08

199/07

199/07

193/04

400/18

399/13

398/15

387/05

 

Riffel, 15m - Mesterskab J2

1

2

3

4

5

6

7

124027

127385

120220

136027

102283

102291

131711

Mads H. Larsen

Diana Mortensen

Andreas Christiansen

Shane Hansen

Isabel Boesen

Kristian Boesen

Niklas Gram-Hansen

Ravnsborg Skytteforening 23-

Frejlev-Vantore

Errindlev Skytteforening 14-

Øster Ulslev Skytteforening

Frejlev-Vantore

Frejlev-Vantore

Errindlev Skytteforening 14-

198/08

193/05

187/03

189/02

186/01

185/00

181/02

199/08

196/06

191/02